top of page

Om mig

Uddannelse

2017-2018 Uddannelsesforløb i systemisk og mentaliseringsbaseret terapeutisk arbejde med familier. v/Eia Asen et al fra Anna Freud Centeret, London.

2013 - Diplomuddannelse i Løsningsfokuseret Samtale. v/Harry Korman, SIKT i Malmø.
2008 - 2012 TR-uddannelse/funktion.
2006 - Autorisation.
1996 - 2003 Cand.pæd.psyk studiet på DPU. Praktik i PPR i Birkerød og på Rigshospitalets børnekræftafdeling.
1989 - 1992 Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium.

1991 - Tre måneders ophold i Portsmouth, England, hvor jeg bl.a. fulgte undervisningen i Social Studies på bachelor niveau.

Kurser & supervision

2022 - Tab & Traumer, v/Mai-Britt Guldin

2022 - Belastningsreaktioner set ud fra et almenpsykologisk perspektiv, v/Maria Dressler – HAFU.

2022 - Kontakt og opmærksomhed ind i de tidlige kropslige tilknytningslag og tilstande – set i et relationelt og neurobiologisk tilknytningsperspektiv, v/Spec. i Psykotraumatologi Ulla Rung Weeke.

2021 - Supervisorrollen, v/Grethe Bruun I Dansk Psykologforening

2021 - Metode og samtaletræning i Løsningsfokuseret metode, v/Harry & Jocelyn Korman, SIKT i Malmø.

2019 - Metakognitiv terapi til børn med angst, v/Marie Louise Reinhold-Dunne & Marie Tolstrup.
2018 - Metodekursus i Cool Kids Program, v/Søren Benedikt Pedersen.
2016 - ”Introduktion til metakognitiv terapi”, v/Pia Callesen.
2016 - ”Sæt ord på dine psykologkompetencer og brug dem”, v/Vibe Strøier.
2016 - Organisationspsykologi. V/Vibe Strøier.
2016 - LØFT-konference.
2015 - LØFT-konference.
2014 - ”Når psykologer leder”, Vibe Strøier & Thorkild Molly-Søholm.
2013 - 2014 Tværfagligt træningsforløb i løsningsfokuserede, konsultative metoder, v/Jacob A. Cornett.

2013 - Kursus i WPPSI-IV Dansk normversion. v/Anne Vibeke Fleischer og Lone Benn Thomsen.
2013 - ”Fra neuroaffektiv udviklingspsykologi til pædagogisk praksis-fra makro til mikroregulering.”v/Marie Olsen-Kludt.
2013 - ”Neuroaffektiv udviklingspsykologi i praksis”, v/ Susan Hart
2012 - Supervisionsforløb i ”Løsningsfokuseret korttidsterapi”, v/ Harry Korman i SIKT i Malmø.
2010 - ”Løsningsfokuseret korttidsterapi”, v/Harry Korman.
2010 - ”Sårbare børn og unge”, v/Karen Vibeke Mortensen.
2010 - ”Narrativ supervision-et håndværk i praksis”, v/Nina Boelsgaard Christensen.
2008 - 2009 ”Supervisor-træning”, v/Grethe Bruun (18 timer).
2007 - ”Ressourcefokuseret tilgang til samtaler med forældre/familier på korttidsterapeutisk grundlag i PPR-regi”, v/Eva Søndergaard.
2007 - ”WISC-III”, v/Henny Thomsen og Else-Marie Thomsen.
2007 - ”Storytelling i terapi og supervision”, v/Grethe Brun.
2005 - ”Korttidsterapi med børn ud fra en kognitiv og neuropsykologisk ramme”.

Ansættelser

2021 - Egen praksis/ Psykologisk Rådgivning Birgit Høybye

2016 - 2021 Ansat i Kompetenceenheden/Skolecenter i Ringsted Kommune

2014 - 2016 Psykolog i Børne- og ungeforvaltningen i Køge Kommune
2013 - 2014 Psykolog i Børne-og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune.
2007 - Egen deltidspraksis
2003 - 2013 Psykolog i Ringsted UPPR (Udviklingsnetværket Pædagogisk Psykologisk Rådgivning)
2000 - 2003 Psykologvikariat i Ringsted UPPR. Jeg var ansat i et vikariat, mens jeg færdiggjorde den sidste del af mit studie.
1999 - 2000 Psykologvikariat i Birkerød PPR. 
1996 - 2003 Vikariater som socialpædagog på Københavns Kommunes Skole-og Behandlingshjem i Kokkedal og Dagbehandlingshjemmet ’Lynghuset’ i Allerød. Begge steder for børn med socio-emotionelle vanskeligheder og forstyrrelser i den tidlige personlighedsudvikling.
1996 - Ansat på ’Stutgården’ i Hillerød, en døgninstitution for børn, der viste forstyrrelser i den tidlige personlighedsudvikling.
1992 - 1996 Socialpædagog på Dagbehandlingshjemmet ’Lynghuset’.

Arbejdserfaring

 • Samtaleforløb i forbindelse med ulykker, kronisk og akut sygdom

 • Samtaleforløb og behandling af depression, angst og krise/traume

 • Supervision af psykologer med henblik på deres autorisation.

 • Intern supervisor og mentor for nyansatte psykologer.

 • Afholdt kurser i blandt andet børns udvikling, børn og kriser og den professionelle samtale.

 • Konsultativt psykologarbejde i skoler og dagtilbud.

 • Sparring og supervision af pædagoger og lærere i de almene og specialiserede tilbud.

 • Samtaler med børn, unge og familier.

 • Psykologiske undersøgelser af børn i skoler og dagtilbud.

 • Samtalegrupper med børn, unge og forældre.

 • Supervision af teamsamarbejde med lærer og pædagoger.

 • Sparring med ledere i skoler og dagtilbud blandt andet i forhold til organisations udvikling og oprettelse af teamstruktur.

 • Opgaver bestilt fra Børn- og Familieafdelingen.

 • Deltaget i at udvikle et koncept med familiemøder på tværs af faggrupper og forvaltninger (formålet med familiemøderne er at sætte familien i fokus i de tilfælde, hvor der skal udarbejdes en §50 efter serviceloven og igangsættes en foranstaltning).

 • Deltaget i at udvikle et kommunalt skole- og behandlingstilbud til børn i sociale vanskeligheder og deres familier.

 • Superviseret i dagtilbud for børn med socio-emotionelle vanskeligheder i kommuner udenfor Ringsted.

 • TR-funktion.

Som psykolog har jeg tavshedspligt!

Alle psykologer har tavshedspligt Tavshedspligten er forudsætningen for en klients tryghed og er helt basal for et vellykket klientforløb.
Sammen med de etiske principper og psykologens faglighed udgør den grundlaget for psykologens virksomhed.
Tavshedspligten skal overholdes, uanset hvilke samarbejdsrelationer psykologen indgår i.
Det er psykologen, der har ansvaret for tavshedspligtens overholdelse. Tavshedspligten for psykologer er fastsat i lov om psykologer og omfatter alle psykologer.

bottom of page